8.2.59

อัลบั้ม The Songs I Wrote : Boy Peacemaker

The Songs I Wrote

ศิลปิน : Boy Peacemaker
อัลบั้ม : The Songs I Wrote

1.เพลง เสี่ยง
2.เพลง รูปถ่ายที่หายไป
3.เพลง ส่วนเกิน
4.เพลง ไม่เคยถาม
5.เพลง ความอ่อนแอ
6.เพลง เนื้อคู่
7.เพลง ด้วยความเต็มใจ
8.เพลง ยังไม่พ้นขีดอันตราย
9.เพลง ฝันไปเถอะ
10.เพลง รูปเก่าที่หายไป (Acoustic)

"หลายๆเพลงที่ผมแต่งไว้ใน ผมรู้สึกว่าวันนี้มันมีหลายอย่างที่เปลี่ย­นไป ความรู้สึก อารมณ์ ในการถ่ายทอดออกมาเป็นเพลง หรือแม้กระทั่งดนตรี บางเพลงผมรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเนื้อร้องใน­บางท่อน เพื่อให้เข้ากับปัจจุบัน เพราะฉะนั้นทุกเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม The songs I wrote นี้จะมีความแตกต่างไปจากเดิมแน่นอน..."