27.10.61

อัลบั้ม Season : Scrubb

อัลบั้ม Season : Scrubb

ศิลปิน : Scrubb
อัลบั้ม : Season

1.เพลง Summer (Intro)
2.เพลง ดวงตะวัน (feat.วิน ศิริวงศ์)
3.เพลง ซ่อน (Hide&Seek)
4.เพลง ละคร (Tales)
5.เพลง ฝน (Scrub)
6.เพลง ทิ้งตัว (Universe)
7.เพลง ม้าหมุน (Afternoon)
8.เพลง รู้สึก (Diary)
9.เพลง ทุกวัน (If)
10.เพลง Ice (Outro)
11.เพลง ยังอยู่ (Wind)
12.เพลง ฤดู (SEASON)

สิ่งที่น่าสนใจ