7.10.61

อัลบั้ม CRY : The Yers

CRY : The Yers

ศิลปิน : The Yers
อัลบั้ม : CRY

1.เพลง Cry
2.เพลง อยู่ไหน
3.เพลง คิดเอาเอง
4.เพลง แอบรอ
5.เพลง พายุหมุน
6.เพลง เสียง
7.เพลง เกลียด
8.เพลง ความลับของเงา
9.เพลง คลาย

สิ่งที่น่าสนใจ