2.12.61

อัลบั้ม A Brief Inquiry Into Online Relationships : The 1975

Album A Brief Inquiry Into Online Relationships

ศิลปิน : The 1975
อัลบั้ม : A Brief Inquiry Into Online Relationships

1.เพลง The 1975
2.เพลง Give Yourself a Try
3.เพลง TOOTIMETOOTIMETOOTIME
4.เพลง How To Draw / Petrichor
5.เพลง Love It If We Made It
6.เพลง Be My Mistake
7.เพลง Sincerity Is Scary
8.เพลง I Like America & America Likes Me
9.เพลง The Man Who Married a Robot / Love Theme
10.เพลง Inside Your Mind
11.เพลง It's Not Living (If It's Not With You)
12.เพลง Surrounded by Heads and Bodies
13.เพลง Mine
14.เพลง I Couldn't Be More in Love
15.เพลง I Always Wanna Die (Sometimes)

สิ่งที่น่าสนใจ