17.11.61

อัลบั้ม Best นันทิดา The Original Hits : นันทิดา แก้วบัวสาย

Best นันทิดา The Original Hits

ศิลปิน : นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม : Best นันทิดา The Original Hits

1.เพลง ขอเป็นคนหนึ่ง
2.เพลง วิมานดิน
3.เพลง บอกหน่อยได้ไหม
4.เพลง ขอมือเธอหน่อย
5.เพลง เขียนไว้ข้างเตียง
6.เพลง ป่านนี้
7.เพลง ละคอนฉากสุดท้าย
8.เพลง หงส์เหนือมังกร
9.เพลง ทรายกับทะเล
10.เพลง ควันไฟ
11.เพลง ฟ้ายังมองเรา
12.เพลง ความรักสีดำ
13.เพลง คืนสุดท้าย
14.เพลง ไม่มีใคร
15.เพลง หักใจให้ลืม
16.เพลง ไม่ต้องการเห็นบางคน (ที่ไม่รักกัน)
17.เพลง เกือบไปแล้ว
18.เพลง ดี.เจ. เสียงใส
19.เพลง บ่งบอก
20.เพลง รักแท้แพ้ใกล้ชิด
21.เพลง ไม่มีโอกาสสุดท้าย
22.เพลง เต็มใจจะสูญเสีย
23.เพลง ฝากให้เธอช่วยดูแล
24.เพลง เจ็บจนเข้าใจ

สิ่งที่น่าสนใจ