28.8.59

อัลบั้ม Spin the World : Slot Machine

Spin the World

ศิลปิน : Slot Machine
อัลบั้ม : Spin the World

1.เพลง Give It All to You
2.เพลง And We Go
3.เพลง Sky Burning Stars
4.เพลง Say What You Want
5.เพลง I Know, I Know
6.เพลง Girl ! Do It Again
7.เพลง Spin The World
8.เพลง The Land of Himmaphan
9.เพลง Sweet Bird
10.เพลง MRT