31.10.58

อัลบั้ม สิ่งเหล่านี้ : Greasy Cafe'

สิ่งเหล่านี้ : Greasy Cafe

ศิลปิน : Greasy Cafe'
อัลบั้ม : สิ่งเหล่านี้
Release : 2008

1.เพลง ถ้ามี
2.เพลง อุบัติเหตุ
3.เพลง ภาพชินตา
4.เพลง ความบังเอิญ
5.เพลง ฝืน
6.เพลง ไฮซินท์
7.เพลง คำสามคำ
8.เพลง ไม่มีวันกลับมา
9.เพลง เกษมสำราญ
10.เพลง สิ่งเหล่านี้