29.12.61

เนื้อเพลง He Men Crown - He Men Crown (ฮี เมน คราว)

ศิลปิน : He Men Crown (ฮี เมน คราว)
อัลบั้ม : เตือนครั้งที่ 1

HE..
HE..
HE..
HE..

HE MEN
HE MEN
HE MEN

HE..HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN

HE..HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN

HE..HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN

HE..HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN

HE..HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN

HE..HE MEN CROWN (Sing together)
HE MEN CROWN

Okay, sing with me

HE HE HE HE HE HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN

HE..HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN

HE..HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN

HE HE HE HE HE HE MEN CROWN
HE MEN CROWN
HE MEN CROWN

ที่มา/ความหมายของเพลง: แสดง
MUSIC BY HE MEN CROWN, Ludvig Van Beethoven
LYRICS BY HE MEN CROWN
ARRANGE BY HE MEN CROWN
​​

สิ่งที่น่าสนใจ