1.10.58

อัลบั้ม New Single : KLEAR

New Single : KLEAR

ศิลปิน : KLEAR
อัลบั้ม : New Single

1.เพลง กระโดดกอด
2.เพลง สิ่งของ
3.เพลง พันหมื่นเหตุผล

สิ่งที่น่าสนใจ