14.9.58

อัลบั้ม My World : BIG ASS

My World : BIG ASS

ศิลปิน : BIG ASS
อัลบั้ม : My World
Release : 2003

1.เพลง Goodbye
2.เพลง ไม่ค่อยเต็ม
3.เพลง กากี
4.เพลง คำเดียว
5.เพลง หลอกได้หลอกไป
6.เพลง ชีวิตหลังความตาย
7.เพลง ทิ้งไว้ในใจ
8.เพลง ของมีคม
9.เพลง My World
10.เพลง เหตุผลง่ายๆ

​ ​

สิ่งที่น่าสนใจ