12.12.58

เนื้อเพลง No Way Without You - DaBoyWay

ศิลปิน : DaBoyWay
อัลบั้ม : New Single

เราผ่านอะไรมามากมายด้วยกัน
ถึงแม้ว่าเส้นทางนั้นจะสูงชัน
ตราบใดที่มีกันไม่มีวัน Without you
No way without you

เพราะวันและเวลาเดินเร็วยิ่งว่าฝัน
บางทีก็มองข้ามความสำคัญ
แต่เราไม่มีวันเดินทาง Without you
No way with out you, No way without you
No no no, No way without you
No way without you, No way without you

ใครจะบอกเราได้วันเนี้ยยังยืนอยู่เนี้ย
With you another year same team and we still here
ความรักไม่เคยจะหยุด ถึงแม้จะมีสดุด
เราต้องผ่าน this พายุ this here นี้คือ the truth babe yeah

คุณแหละตัวจริง I'd แต่งงาน with you again
Now bring me the ring, The love bring me to singing
The real feeling of winning straight from the beginning
แท้จริง แท้จริง เรื่องจริง

สิ่งที่ดีที่สุดของผมก็คือเธอ
ความสุขที่ดีที่สุดของเราที่เคยเจอ
ถึงแม้จะมีวันที่เราไม่อยู่หน้าเดียวกัน

ความรักมันคือความผูกพัน
ถ้าผมจะเดินไปไหนแล้วคุณก็เดินมาด้วย
แล้วเราก็เดินพร้อมกันไป
Just you and I, Cause you my ride or die baby

เราผ่านอะไรมามากมายด้วยกัน
ถึงแม้ว่าเส้นทางนั้นจะสูงชัน
ตราบใดที่มีกันไม่มีวัน Without you
No way without you

เพราะวันและเวลาเดินเร็วยิ่งว่าฝัน
บางทีก็มองข้ามความสำคัญ
แต่เราไม่มีวันเดินทาง Without you
No way with out you, No way without you
No no no, No way without you
No way without you, No way without you

เขาบอกว่าความรักคือความทรงจำ
ความสำพันธ์ร­ะหว่าง you and I
เรามา Show เขาว่าความรักของเรา
Will stand through the test of time
Through the hardest test we smile

ความทุกข์ ล้มลุก ลุกขึ้นมาเดินไปหาความสุข
รักเธอจนหัวใจผมหยุดสุดๆ
ไม่มีทางที่จะปล­่อยเธอหลุด
Never let you go, Any where you want to go
Baby we can roll just to let you know

วันเวลามันผ่านไปทุกวัน
แล้วบางครั้ง ก็ลืมค­วามสำคัญ
ของสิ่งที่ใกล้ตัวที่ดีที่สุด ของหัวใจ
และนั่นคือเธอ ยกโทษและให้อภัยผมเถอะ Cause baby girl

เราผ่านอะไรมามากมายด้วยกัน
ถึงแม้ว่าเส้นทางนั้นจะสูงชัน
ตราบใดที่มีกันไม่มีวัน Without you
No way without you

เพราะวันและเวลาเดินเร็วยิ่งว่าฝัน
บางทีก็มองข้ามความสำคัญ
แต่เราไม่มีวันเดินทาง Without you
No way with out you, No way without you
No no no, No way without you
No way without you, No way without you

ที่มา/ความหมายของเพลง: แสดง
Written by : Prinya Intachai and Khanngoen Nuanual
​ ​