22.12.59

อัลบั้ม The Journey Without Maps : Greasy Cafe

The Journey Without Maps : Greasy Cafe

ศิลปิน : Greasy Cafe
อัลบั้ม : The Journey Without Maps
Release : 11 December 2012

1.เพลง ปล่อย
2.เพลง อุบัติการณ์
3.เพลง ดิ่ง
4.เพลง หมุน
5.เพลง ประโยคบอกเล่า (Ost.ชัมบาลา)
6.เพลง ปฏิกิริยา
7.เพลง ร่องน้ำตา (Ost.Hormones วัยว้าวุ่น)
8.เพลง สิ่งใดๆ
9.เพลง เงาของฝน
10.เพลง เมฆใต้น้ำ
11.เพลง อาณาเขต
12.เพลง ป่าสนในห้องหมายเลข 1 (Ost.แต่เพียงผู้เดียว)
13.เพลง ละอองแสง