5.12.58

เนื้อเพลง โลกสอง | Us - Slur

ศิลปิน : Slur
อัลบั้ม : B

ความวุ่นวายที่มีตลอดมา
มีคนอีกหลายไม่ใส่ใจ
ต้องทนทรมานอยู่ต่อไป
ก็มีจุดหมายไม่คล้ายกัน

แม้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรอบกายเรา ( ทุกเวลา )
ไม่มีความหมายทั้งนั้น
เพราะว่าความจริง ที่ฉันได้พบเจอ ( ไม่เคยเปลี่ยน )
มันมีบางสิ่งไม่เข้าใจ

โลกมีเพียงแค่สองเรา ความจริงที่ใจได้บอกมา
โลกมีเพียงแค่สองเรา เวลาไม่เดินไปจากตรงนี้

มีความจริงมากมายอยู่ในนั้น
บางคำที่ฉันได้บอกไป

แม้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรอบกายเรา ( ทุกเวลา )
ไม่มีความหมายทั้งนั้น
เพราะว่าความจริง ที่ฉันได้พบเจอ ( ไม่เคยเปลี่ยน )
มันมีบางสิ่งไม่เข้าใจ

โลกมีเพียงแค่สองเรา ความจริงที่ใจได้บอกมา
โลกมีเพียงแค่สองเรา เวลาไม่เดินไปจากตรงนี้
โลกมีเพียงแค่สองเรา ความจริงที่ใจได้บอกมา
โลกมีเพียงแค่สองเรา เวลาไม่เดินไปจากตรงนี้

แม้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรอบกายเรา ( ทุกเวลา )
ไม่มีความหมายทั้งนั้น
เพราะว่าความจริง ที่ฉันได้พบเจอ ( ไม่เคยเปลี่ยน )
มันมีบางสิ่งไม่เข้าใจ

โลกมีเพียงแค่สองเรา ความจริงที่ใจได้บอกมา
โลกมีเพียงแค่สองเรา เวลาไม่เดินไปจากตรงนี้
โลกมีเพียงแค่สองเรา ความจริงที่ใจได้บอกมา
โลกมีเพียงแค่สองเรา เวลาไม่เดินไปจากตรงนี้

โลกมีเพียงแค่สองเรา ความจริงที่ใจได้บอกมา
โลกมีเพียงแค่สองเรา เวลาไม่เดินไปจากตรงนี้
โลกมีเพียงแค่สองเรา ความจริงที่ใจได้บอกมา
โลกมีเพียงแค่สองเรา เวลาไม่เดินไปจากตรงนี้

โลกมีเพียงแค่สองเรา ความจริงที่ใจได้บอกมา
โลกมีเพียงแค่สองเรา เวลาไม่เดินไปจากตรงนี้

ที่มา/ความหมายของเพลง: แสดง
(c) 2015 smallroom Bangkok Pop Music Label since 1999

Release : 2015
​ ​