6.12.58

ศิลปิน The Yers | เดอะ เยอร์ส

The Yers เดอะ เยอร์ส

ประวัติของวง The Yers (รายชื่อเพลงด้านล่าง)

เดอะเยอร์สก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2546 เกิดจากการรวมตัวกันของอู๋, โจ๊ก, เหน่ง ที่เรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบดินทรเดชา 2 (สิงห์ สิงหเสนี) ด้วยกัน เนื่องจากอู๋ต้องการให้วงมีสีสันมากขึ้น อู๋จึงชักชวนเต๋ามาเล่นคีย์บอร์ดกับเพอร์คัชชันและโจ๊กชักชวนต่อ มาเล่นกีตาร์

ที่มาของชื่อวงเกิดจากการที่ต้องหาชื่อเพื่อนำไปใช้ในการแสดงสดครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยนำคำว่า "เย่อ" ซึ่งเป็นคำอุทานของคนรู้จักของสมาชิกในวง มาแปลงให้เป็นภาษาอังกฤษและเติมคำว่า "The (เดอะ)" กับตัว "S (เอส)" มาไว้ที่หน้าและท้ายของคำว่า "Yer" เพื่อให้เกิดชื่อที่ไพเราะและสวยงาม


สมาชิกปัจจุบัน

ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์ "อู๋" - ร้องนำ, กีตาร์
พนิต มนทการติวงค์ "ต่อ" - กีตาร์, ร้องประสาน
ธนา กุสุมภ์ "เต๋า" - เพอร์คัชชัน, คีย์บอร์ด, ร้องประสาน
นิธิศ วารายานนท์ "โบ๊ท" - กีตาร์เบส
ถิรรัฐ ภู่ม่วง "บูม" - กลอง
อัลบั้ม : YOU

1.เพลง เสียสละ
2.เพลง คืนที่ฟ้าสว่าง
3.เพลง Loop
4.เพลง เสพติดความเจ็บปวด
5.เพลง แอบรอ
6.เพลง ความลับของเงา
7.เพลง เพียงหนึ่งครั้ง
8.เพลง TV
9.เพลง ผีตากผ้าอ้อม