28.11.58

อัลบั้ม YOU : The Yers

YOU : The Yers

ศิลปิน : The Yers
อัลบั้ม : YOU

1.เพลง เสียสละ
2.เพลง คืนที่ฟ้าสว่าง
3.เพลง Loop
4.เพลง เสพติดความเจ็บปวด
5.เพลง แอบรอ
6.เพลง ความลับของเงา
7.เพลง เพียงหนึ่งครั้ง
8.เพลง TV
9.เพลง ผีตากผ้าอ้อม

​ ​