2.11.58

เนื้อเพลง Shotgun - พลอยชมพู (Jannine Weigel)

ศิลปิน : พลอยชมพู | Jannine Weigel
อัลบั้ม : Genesis - EP

You hit me like a shotgun, shotgun
You hit me like a shotgun, shotgun

It chills me to the bone and
The power not on my own and
Both fear and excitement
Kinda like it
And I try to fight it But I'm blinded

Don't know what I can do about it
Staring right at you I'm surrounded
You caught me off guard and
You're Stealing my heart
I'm breaking apart and I'm
Falling so hard

*  Got my eyes wide open
Are you gonna pull
Trigger on your finger tips
I'm a fool

**  Thinking it won't hurt
Knowing love is pain
Is this heaven or hell
Staring in the face?

***  You hit me like a shotgun, shotgun
You hit me like a shotgun, shotgun
You hit me like a shotgun, shotgun
You hit me like a shotgun, shotgun
You hit me like a shotgun, shotgun

****  A million feelings to my chest
Like pellets with your words
Killer smile I can't neglect
You hit me like a shotgun
Am I falling yet?
Should I hide? Should I run?
Or take another hit?

It's not love if it doesn't hurt
It's complete, or it doesn't work
You give up or Don't even bother but
What doesn't kill you Makes you Stronger

( * , ** , *** , **** )

A million feelings to my chest
Like pellets with your words
Killer smile I can't neglect
You hit me like a shotgun

I take another hit

ที่มา/ความหมายของเพลง: แสดง
Producer ธนกิจ ทองดี
Director ชนาธิป วงศ์พลตรี
Ass.Director 1 เอกอังคาร ศรีเกษม
Ass.Director 2 ณัฐยา ศรีนาคเรือง
Mali vanicharoen
Ass.Director 3 มะลิ วาณิชย์เจริญ
Production Manager กิตติคูณ สระเงิน
Ass. Production 1 นันทิกาญจน์ ทัพพ์ทินภัทร
Ass. Production 2 พิทวัส ต้นชมภู
Director of Photography ชานนท์ ยิ่งยง
Ass. camera 1 จีรภัทร เสนารัตน์
Ass. camera 2 พาสุ บุญภูพิพัฒน์
Ass. camera 3 ถิรายุ อุลิตผล
Drone Operator กิตติภณ จันทรศรี
Art Director ภาคภูมิ จันทร์แสง
Property Master บดินทร์ชล นันจอม
Costume สุรีย์ สกุลศักดิ์
Makeup effect สาโรช อุ่นทรัพย์
Ass. Art 1 วีรวิทย์ กาญจนะพัฒน์
Ass. Art 2 กฤษณะ พุดเทียน
Ass. Art 3 ฐาปกรณ์ นันทรัตน์
Behind the Scenes 1 คุณวุฒิ เทียมสัมฤทธิ์
Behind the Scenes 2 ธนบดี มีดี

​ ​