29.10.58

อัลบั้ม 25 : Adele

25 : Adele

ศิลปิน : Adele
อัลบั้ม : 25

1.เพลง Hello
2.เพลง Send Me Love (To Your New Lover)
3.เพลง I Miss You
4.เพลง When We Were Young
5.เพลง Remedy
6.เพลง Water Under the Bridge
7.เพลง River Lea
8.เพลง Love in the Dark
9.เพลง Million Year Ago
10.เพลง All I Ask
11.เพลง Sweetest Devotion