20.9.58

อัลบั้ม ทิศทาง : Greasy Cafe'

ทิศทาง : Greasy Cafe

ศิลปิน : Greasy Cafe'
อัลบั้ม : ทิศทาง
Release : 2009

1.เพลง คำตอบ
2.เพลง สูญ
3.เพลง เรื่องธรรมดา
4.เพลง ความเลือนลาง
5.เพลง ภาพของเรา
6.เพลง ความจริง
7.เพลง แรงดึงดูด
8.เพลง ทิศทาง
9.เพลง หยดน้ำ
10.เพลง ภายใต้ท้องฟ้าสีดำ
11.เพลง 31 ธันวา
12.เพลง สุดท้าย

​ ​