17.1.58

เนื้อเพลง ไม่เคยเข้าใจเรื่องที่ต้องเข้าใจ - LOMOSONIC

ศิลปิน : Lomosonic
อัลบั้ม : Echo & Silence

ไม่เคยเข้าใจ เรื่องที่ต้องเข้าใจ
แต่ต้องเข้าใจ แม้จะไม่เข้าใจ
ร่ำร้องแทบขาดใจ จะให้ทำอย่างไร ต้องเข้าใจ ต้องเข้าใจ

เรื่องที่ได้ยิน ฉันไม่เคยเข้าใจ
ต้องทำเป็นเข้าใจ แม้จะไม่เข้าใจ
จะให้ทำอย่างไร เมื่อเธอจากไป ต้องเข้าใจ ต้องเข้าใจ

ว่ามันคง ไม่มีทาง เหมือนเดิม

ลา แล้ววันสุดท้ายเราก็ลา
ถ้อยคำสุดท้ายในแววตา ไม่มีวันจะเหมือนเดิม
แต่ไม่เข้าใจ รู้แต่เพียงว่ามันต้องเข้าใจ รู้แต่เพียงถ้าไม่เข้าใจ
ต้องเข้าใจ ใช่ไหม ช่วยบอกฉันที