3.1.58

อัลบั้ม 2014 Extended Play : Bedroom Audio

2014 Extended Play

ศิลปิน : Bedroom Audio
อัลบั้ม : 2014 Extended Play

1.เพลง แข็งแรงไม่พอ
2.เพลง บอกรัก
3.เพลง กอดไม่ได้
4.เพลง ใครคนนั้น
5.เพลง ไม่บอกเธอ
6.เพลง ใครคนนั้น (Eve Silverback)
7.เพลง แข็งแรงไม่พอ (Semi Acoustic)
8.เพลง ไม่บอกเธอ (Piano)